Grupa Odnowy Wsi Bieganowo - informacje wstępne

01.06-26.10.2013r. - Utworzenie Centrum tradycji i nowoczesności poprzez  zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie.

24.09.2011 - Plac  Spotkań Wielopokoleniowych w miejscowości Bieganowo.

2014 - Wzbogacanie przestrzeni publicznej poprzez zakup namiotów, banerów
promujących Sołectwo Bieganowo

Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie – Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji  i aktywności mieszkańców

Centrum Aktywności Lokalnej-Świetlica Wiejska w Bieganowie strefą inicjatyw młodzieżowych i senioralnych (modernizacja i adaptacja Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie)

Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie – Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji  i aktywności mieszkańców

2014 - Wzbogacanie przestrzeni publicznej poprzez zakup namiotów, banerów
promujących Sołectwo Bieganowo

24.09.2011 - Plac  Spotkań Wielopokoleniowych w miejscowości Bieganowo.

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze