01.08-30.10.2014r. - Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie – Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców

31 Paź 2014
735 razy

 

Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie – Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców:

W okresie od 01.08.2014r. do 30 października 2014r. zrealizowano projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi/ konkurs: Pięknieje Wielkopolska Wieś (Dotacja UMWW: 27980,03zł), wkład finansowy Gminy Kołaczkowo, wkład finansowy sołectwa-poza funduszem sołeckim, wkład niefinansowy sołectwa (autor projektu: Agnieszka Frąckowiak/praca mieszkańców, praca sprzętu).

Zakres zadania:
Wykonanie elewacji wewnętrznych budynku:
- ocieplenie sufitu Świetlicy Wiejskiej - sala główna oraz hol, wraz z wymianą instalacji,
- założeniem lamp -10 szt. (8szt.- sala główna,2.-hol),
- wymalowanie sali głównej, w tym sceny,
- zakup nagrzewnicy wraz z oprzyrządowaniem.

Utworzenie Klubu juniora&seniora, a w ramach niego:
- zagospodarowanie holu Świetlicy z przeznaczeniem na Klub juniora&seniora,
- stworzenie platformy informacyjnej na facebooku: Sołectwo Bieganowo,
- wykonanie Ścieżki edukacyjnej: ”Bieganowo - Sołectwo na miarę Europy”
- Warsztaty Folklorystyczne – tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Pieśni i Tańca Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”),
- Warsztaty kulinarne: tradycja i nowoczesność w potrawach wielkopolskich.

Realizacja projektu Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie – Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców przyniesie wymierne efekty: uatrakcyjni ofertę kulturalną wsi, zapewni dzieciom, młodzieży, dorosłym „w każdym wieku” warunki do wymiany doświadczeń kulturowych, wpływając na konkurencyjność miejsca. Wspólne spędzanie czasu, imprez i zawodów sportowych, a także wspólnej pracy przy realizacji projektu, pozwolą uczestnikom lepiej się poznać, co z pewnością w wielu przypadkach przerodzi się w trwałe kontakty i konsolidację środowiska. Bezpośrednie kontakty i wspólnie spędzony czas przyniesie mieszkańcom Bieganowa osobistą wartość-zmniejszy bariery kontaktu z innymi ludźmi. Dostęp do przestrzeni publicznej - Centrum będzie nieograniczony. Bowiem przedsięwzięcie to jest zalążkiem do przyszłych projektów, które zwiększą aktywność społeczną mieszkańców Bieganowa, a działania te będą promieniowały na inne wsie. Ponadto –zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie będzie miało znaczący wpływ na ogólny rozwój gospodarczy, kulturalny, społeczny i fizyczno-ruchowy mieszkańców. Na wolnej przestrzeni przy Świetlicy, jak i wewnątrz -w ramach Klubu juniora&seniora będą organizowane (m.in. na Placu spotkań Wielopokoleniowych)imprezy sportowo-rekreacyjne, a przy „Kamieniu” i w budynku Świetlicy wydarzenia historyczno-kulturalne. Centrum stanowi miejsce, w którym organizowane są próby Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska, realizowane projekty integracyjno-szkoleniowe: Warsztaty z zakresu tworzenia projektów, rękodzieła, kulinarne, taneczno-ruchowe itp. Inwestycja wpłynie na ogólny wzrost atrakcyjności wsi. Organizowane imprezy kulturalne i sportowe o charakterze integracyjnym przyczynią się do wzrostu liczby osób odwiedzających wieś. Poza tym realizacja projektu odpowiada potrzebom różnych grup użytkujących, od najmłodszych uczestników korzystających z Placu Zabaw po starszych mieszkańców korzystających ze swobodnego miejsca rekreacji. Wielofunkcyjność tego miejsca powoduje, że mieszkańcy Bieganowa czynnie biorą też udział w życiu publicznym miejscowości. Zastosowane rozwiązania współgrają funkcjonalnie z otoczeniem miejscowości Bieganowo.

Partnerstwo projektowe:

  • Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”/Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
  • Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
  • Gmina Kołaczkowo,
  • Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,
  • Orkiestra Dęta z Bawarii,
  • Kapela Dudziarska ”Koźlary” ze Stęszewa,
  • Mieszkańcy Bieganowa.


Opracowanie:
Agnieszka Frąckowiak

Lider Grupy Odnowy Wsi Bieganowo
Autorka projektu

 

 WOW logo

 

 

01.08-30.10.2014r. - Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie-Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców.
Świetlica Wiejska w Bieganowie(po modernizacji).

Prace modernizacyjne i adaptacyjne świetlicy wiejskiej w Bieganowie:

- Prace społeczne mieszkańców Bieganowa 

- Praca modernizacyjne - Firma:

 

 

 01.08.2014r.-26.10.2014r. Warsztaty Folklorystyczne:

- prace społeczne mieszkańców Bieganowa

 

 22, 25, 26.10.2014 Warsztaty Kulinarne

- prace społeczne mieszkańców Bieganowa

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze