01.08-31.10.2016 Wykonanie afisz-folderu Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”

 

Realizacja projektu: Wykonanie afisz-folderu upowszechniającego historię, tradycję i kulturę powiatu wrzesińskiego w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, współfinansowanego ze środków dotacji Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Z wykorzystaniem środków wnioskowanej dotacji w okresie od 01.08.2016r. do 31.10.2016r. Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” wydało afiszofolder-plakat promocyjny, płytę z nagranym filmem video, prezentującym folklor różnych regionów Polski w wydaniu Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”. Projektem objęci zostali Członkowie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, reprezentujący małe lokalne społeczności, wśród których występuje żywe zainteresowanie kulturą ludową, tańcem i muzyką. Uczestnictwo w przygotowaniu afisz-folderu charakteryzowało się bogatym i urozmaiconym programem, nakierowanym na kultywowanie tradycji ludowych, propagowanie historii i tradycji lokalnych, regionalnych.

Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” od 2012r. inicjuje i wspiera przedsięwzięcia własne oraz in. organizacji, obejmując szerokim wachlarzem działań aktywizujących beneficjentów, reprezentujących różne grupy osób. W przedkładanym projekcie dookreśliło tematykę zadania, wynikającą z zapotrzebowania na taniec i muzykę ludową wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, czynnie zaangażowanych w propagowanie, pielęgnowanie kultury ludowej, materialnej i niematerialnej w obszarze powiatu wrzesińskiego. Dzięki temu zadaniu stworzyliśmy dogodny klimat dla inicjatyw społecznych, który obejmuje różne aspekty:

- edukację interkulturową,
- angażowanie ludzi z autorytetem oraz środków przekazu do popularyzowania wzorców kulturowych wśród Wielkopolan,
- ułatwianie wymiany doświadczeń i promowanie dobrych praktyk związanych z zachowaniem tożsamości narodowej.

Zatem Zespół „Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, poprzez wsparcie finansowe, miał możliwość przygotowania afisz-folderu z płytą, promującego tradycje lokalne powiatu wrzesińskiego dotyczące zastosowania w warunkach scenicznych tańców i piosenek z obszaru regionu Wielkopolski i „Ziemi Wrzesińskiej”. Program, który powstał, jest rozpropagowywany wśród mieszkańców, partnerów samorządowych, pozarządowych w obszarze powiatu wrzesińskiego, kraju oraz –poza granicami Polski(Słowacja, Węgry, Litwa, Rumunia, Włochy).

Partnerstwo projektowe:

  • Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”/Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
  • Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
  • Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,
  • Wrzesiński Ośrodek Kultury,
  • Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Wrzesiński.

Sporządziła:
Agnieszka Frąckowiak
Koordynator projektu

Afisz-folder: pobierz PDF

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze