Opis dóbr połowy wsi Bieganowo

29 Wrz 2016
1725 razy

[Opis dóbr połowy wsi Bieganowo sporządzony z okazji nabycia ich przez sukcesorów Antoniego Czyżewskiego]

Bieganowo 3 XII 1778

Pyzdry 9 XII 1778

 

[Fragment]

A najprzód oddaje się do pomieszkania połowa dworu…

Za tym dworem oddaje się ogród  zły zostawiając ogród cały za folwarkiem dla dziedziców i posesorów dóbr Bieganowa. W tym ogrodzie oddaje się figarnia spustoszała, że zaś w tym dworze nie masz kuchni do gotowania jadła, tylko w folwarku jeść gotują, przeto folwark na prawej ręce idąc ze dworu stojący wspólnie używać pozostałej [wdowie] i sukcesorom niegdy ur. Antoniego Czyżewskiego pozwala się.

Na drugiej stronie tego folwarku gorzelnia, w tej wspólne palenie gorzałki dozwala się. Do tejże gorzelni drzwi na zawiasach, z klamką, w tej izbie okno złe, drugie tarcicami zabite, balki w pośrodku tej izby popodpierane, ściany popaczone, z gruntu ten cały folwark zły i do upadku nachylony.

W pośrodku tego folwarku jest kuchnia, w której kotlina potłuczona.

Na lewej ręce dworu mielcuch, nad strugą stojący również do wspólnego robienia piwa wraz z suszarnią z izby tegoż mielcucha wybudowaną, ze wszystkimi statkami do tegoż należącymi, także w tym mielcuchu piwa beczek 5 na rzecz pozostałej i sukcesorów śp. ur. Antoniego Czyżeskiego pozwala się. Mielcarz Kazimierz Otumański połowej surowej ordynaryi, którą corocznie zwykł bierać, to jest żyta wiert. 6, jęczminia wiert. 1, grochu wiert. 1, taterki pół wiertela, prosa miarę 1, rzepiku miarę 1, soli półtora garca, za okrasę zł 4, sera gomółek mend. 1, a to na rok od pozostałej śp. Antoniego Czyżeskiego małżonki, jako i od zrobienia waru piwa sądek 1 brać powinien tudzież do naprawy kotła, beczek i innych statków do piwa robienia należących połowicznie z teraźniejszym posesorem, jako i do poprawienia mielcucha i innych budynków wspólnie trzymanych należeć będą.

W rogu tego dworu sklep, w którym oddaje się wchodząc na prawej ręce przy schodach sklepik mały, do którego wchodząc drzwi na zawiasach, z zamkiem, kluczem, wrzecądzem i skoblem. Za folwarkiem kurniki w tyle stojące, połowa tychże kurników od sadzawki, to jest 3 z zamknięciem żelaznym, na rzecz teraźniejszych posesorów oddaje się.

Sypanie w pośrodku podwórza wybudowane, do którego wchodząc drzwi na zawiasach, z [s]koblem, wrzecądzem. W tym sypaniu podłoga z tarcic dobra. Z tego sypania idą schody na górę bez zamknięcia. To sypanie snopkami poszyte, gliną wylepione. W pośrodku przy tym samym sypaniu kurnik 1. Jakoli też idąc ku okólnym oborom przy sypaniu, które się na rzecz dziedziców dóbr Bieganowa zostawuje.

Obok tego sypania stajnia wielka przy owczarni będąca, połowa tejże stajni wielkiej, w której koryto pojedyncze długie, podłoga miejscami napsuta, drzwi do tej stajnio z zamknięciem żelaznym. Tudzież na drugim rogu kolistych obór połowa wozowni, do której wchodząc drzwi podwójne z zamknięciem żelaznym. Za tą wozownią obór połowa na rzecz tyle razy wspomnianych sukcesorów i pozostałej Antoniego Czyżewskiego oddaje się. Wchodząc zaś pomiędzy stodoły ode wsi stodoła z zamknięciem, z wrzecądzem i skoblem, jakoli też u tylnych wrót z kuną żelazną, do posesji teraźniejszej przyłącza się.

Naprzeciw tej stodoły przy wrotach ogród nad strugą od wrót pierwszych do tejże posesji, jakoli też dziewka imieniem Anna oddaje się.   

Krów dwie, jedna bestra, druga płowa wyłącza się. Wolne wspólne łowienie ryb w strudze, w stawach, sadzawkach, jakoli też wolne pasenie inwentarzy na wszystkich gruntach teraźniejszym posesorem zbronne być nie ma. […]

(-) Josephus Kordek Więckowski
burgrabius subdelegatus castrensis Siradiensis mp.

Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Pyzdry 87, r. 1778, ff. 1031 v – 1036. Oryginał.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze