15.07.2019r.-15.12.2019r. Akademia Folkloru-warsztaty i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”

15 Gru 2019
355 razy

15.07.2019r.-15.12.2019r. Akademia Folkloru-warsztaty i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”

Akademia Folkloru-warsztaty i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” to projekt, na który składał się cykl kompleksowych warsztatów folklorystycznych, wzbogacony o lekcje folkloru, prezentacje artystyczne podczas: świąt, obrzędów, festiwali oraz indywidualny „tutoring”, realizowany przez członków Zespołu.

Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nas nieustanną edukację, konieczność dokształcania się-na każdym etapie życia. Powoduje z drugiej strony –naszą wczesną aktywizację –często na etapie wieku przedszkolnego, szkolnego, dorosłego, w tym –senioralnego. Po wielokroć- poprzez zainteresowanie określonymi propozycjami projektowymi przez beneficjentów-budujemy kapitał, który stanowią: samoorganizacja społeczna, edukacja i promocja z zakresu zdrowia-zdrowego stylu życia, pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocja rodzimej tradycji, współpraca różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej, narodowej kultury. Dlatego w ramach zadania koniecznym stało się: przygotowanie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”do realizacji Lekcji Folkloru w świetlicach wiejskich, placówkach oświatowych Powiatu Wrzesińskiego oraz prezentacji artystycznych, skierowanych do osób „w każdym wieku” w obszarze Wielkopolski.

Zatem, z wykorzystaniem środków wnioskowanej dotacji w okresie od 15.07.2019r.do 15.12.2019r. zorganizowaliśmy przy współudziale Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”:

1/ Warsztaty Folklorystyczne ( Świetlica Wiejska w Bieganowie)

 • Przeprowadzono Warsztaty Folklorystyczne w liczbie 40 godz. dla 30 uczestników;

2/ Lekcje Folkloru:

16.08.2019r. Świetlica Wiejska w Bieganowie(1 godz.).
21.09.2019r. Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni(1godz.),
11.10.2019r.Szkoła Podstawowa w Sokolnikach(2 godz.),
08.10.2019r, 15.10.2019r. Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim(2 godz.)
09.11.2019r. Świetlica Wiejska w Jarząbkowie(2godz.),
06.12.2019r. Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni(1godz.),
13.12.2019r. Świetlica Wiejska w Bieganowie(1 godz.)

 • Przeprowadzono Lekcje Folkloru w liczbie 10 godz. dla 170 uczestników;

3/ Prezentacje artystyczne podczas: świąt, obrzędów, festiwali, skierowanych do „osób w każdym wieku”:

15.08. 2019r. XIX Międzynarodowy Przegląd Folkloru „INTEGRACJE „we Wrześni(100 uczestników),
17.08.2019r. Dożynki Wiejskie w Bieganowie-(200 uczestników),
18.08.2019r. Dożynki w Orzechowie-(100 uczestników),
30.08.2019r. Dożynki Gminy Września w Gozdowie-(200 uczestników).

 • Przeprowadzono prezentacje artystyczne –dla 600 osób/ w liczbie -4 imprezy.

4/ Zakupiono 6 kapeluszy męskich dla chóru w ramach doposażenia Stroju Wielkopolskiego.

Oferta: Akademia Folkloru-warsztaty i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”.  została w pełni zrealizowana, tym samym dookreśliła realizację celów projektu, tj.:

 • ogólnego: zwiększenie potencjału aktywności społecznej 800 mieszkańców woj. wielkopolskiego, powiatu wrzesińskiego, osób reprezentujących różne grupy wiekowe i środowiskowe, partnerów: instytucjonalnych, pozarządowych, zmierzających do realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury, propagujących historię, tradycje lokalne i regionalne w kierunku upowszechniania programów edukacyjnych, dotyczących sztuki i ochrony tradycji ludowych poprzez organizację warsztatów folklorystycznych, lekcji folkloru,śpiewanek ludowych i narodowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami;
 • szczegółowych:
  - edukacja interkulturowa: poznanie kultury tradycji, stylu życia Wielkopolan, mieszkańców in. regionów Polski, krajów Unii Europejskiej,
  - przybliżenie dzieciom, młodzieży, dorosłym, kultury ludowej podczas poznawania tańców i przyśpiewek regionalnych w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”,
  - rozbudzenie zainteresowań sztuką ludową jako elementem kultury narodowej,
  - budzenie przywiązania do elementów folkloru,
  - zapoznanie dzieci, młodzieży, dorosłych ze sztuką regionalną,
  - udostępnianie grupie docelowej: dzieciom, młodzieży, dorosłym wytworów sztuki ludowej – nauka wyliczanek,
  - wierszyków, wyrażeń gwarowych, budzenia zainteresowań mową tworzoną przez przodków,
  - zapoznawanie z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju ludowego,
  - wyrabianie poczucia przynależności do rodzinnej miejscowości poprzez naukę piosenek i przyśpiewek regionalnych,
  - przybliżanie dzieciom i młodzieży regionalnych zwyczajów i obrzędów, kulinariów, rękodzieła,
  - przenikanie pozytywnych wzorców kulturowych wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego, Wielkopolski, UE,
  - aktywizacja „osób w każdym wieku”, łączenie aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich, integracją międzypokoleniową, wzmacniającą podmiotowość społeczną zarówno osób młodych, jak i starszych w środowisku lokalnym.

Zatem Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie” - poprzez wsparcie finansowe- miało możliwość przygotowania nowego projektu, upowszechniającego kulturę ludową i narodową, dotyczącego zastosowania w warunkach warsztatowych, scenicznych tańców i piosenek ludowych, pieśni, śpiewanek narodowych z obszaru regionu Wielkopolski, „Ziemi Wrzesińskiej”, jak i in. regionów kraju. Program, który powstał, został obudowny: Warsztatami folklorystycznymi, Lekcjami Folkloru, które stanowiły o zachowaniu i ochronie określonych tradycji, przekazywanych in. pokoleniom.

Bezpośrednimi adresatami przedsięwzięcia projektowego byli:

 • członkowie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”,
 • mieszkańcy Województwa Wielkopolskiego, w tym Powiatu Wrzesińskiego ( Gmin: Kołaczkowo, Września, Miłosław, Nekla),
 • osoby reprezentujące różne grupy wiekowe: dzieci, młodzież, osoby starsze w wieku: 1-90+
 • osoby "z niepełnosprawnościami",
 • przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego, grup nieformalnych itp.
 • wolontariusze,
 • partnerzy: instytucjonalni, pozarządowi, propagujący inicjatywę i aktywizację społeczności lokalnych, integrację
 • międzypokoleniową.

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie "Wiekopolscy Bieganie"/Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
 • Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie”,
 • Szkoła Podstawowa w Bieganowie, placówki oświatowe w obszarze Powiatu Wrzesińskiego,
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni,
 • Gmina Kołaczkowo,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
 • Wrzesiński Ośrodek Kultury,
 • Klub Tańca Towarzyskiego przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury
 • instytucje publiczne, organizacje pozarządowe w obszarze Powiatu wrzesińskiego,województwa wiekopolskiego, media lokalne, regionalne.


 

Opracowanie: Agnieszka Frąckowiak

  logoty

 

 

WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE
09.08.2019 r. - 13.12.2019 r.Świetlica Wiejska w Bieganowie.

 

 

LEKCJE FOLKLORU

16.08.2019r., 13.12.2019r. Lekcje Folkloru:Świetlica Wiejska w Bieganowie,
06.12.2019r. Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni.

 

 

21.09.2019r. Lekcja Folkloru:Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni

. 

 

11.10.2019r. LekcjcaFolkloru: Szkoła Podstawowa w Sokolnikach

 

 

09.11.2019r. Lekcja Folkloru:Świetlica Wiejska w Jarząbkowie

 

 

15.12.2019r. Lekcje Folkloru:Podsumowanie Projektu-Świetlica Wiejska w Bieganowie.

 

 

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE

15.08. 2019r. XIX Międzynarodowy Przegląd Folkloru „INTEGRACJE „we Wrześni.

 

 

17.08.2019r. Dożynki Wiejskie w Bieganowie.

 

 

 

18.08.2019r. Dożynki w Orzechowie.

 

 

30.08.2019r. Dożynki Gminy Września w Gozdowie.

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze