01.03 - 15.12.2017 Realizacja Projektu: Warsztaty Folklorystyczne – tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”

16 Gru 2017
761 razy

Obrazek1

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty Folklorystyczne – tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”  to inicjatywa zmierzająca do realizacji przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe, wspierających działalność zespołów folklorystycznych, propagujących historię i tradycje lokalne oraz regionalne. Zespół Folklorystyczny „ Ziemia Wrzesińska” ma w swoim składzie 40 członków. Są to mieszkańcy gmin: Kołaczkowo i Września. W skład Zespołu wchodzą: młodzieżowa grupa taneczna, chór. Zespół promuje powiat wrzesiński w kraju, jak również poza jego granicami poprzez koncerty, prezentacje artystyczne, wymianę międzynarodową.

Z wykorzystaniem środków wnioskowanej dotacji Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” w okresie od 01.03.2017r.do 15.12.2017r. zorganizowało w miejscowościach Bieganowo i Września Warsztaty Folklorystyczne, a ponadto- prezentacje artystyczne podczas świąt, festiwali, obrzędów, skierowanych do osób „w każdym wieku” w obszarze powiatu wrzesińskiego i Wielkopolski:

FESTIWALE, ŚWIĘTA

1. 28.04.2017r. Międzynarodowy Dzień Tańca w Przedszkolu Bonifacy w miescowości Bagatelka,
2. 03.05.2017r. VII Spotkania z Folklorem w Słupcy,
3. 07.05.2017r. "Majówka z Reymontem" w Kołaczkowie,
4. 10.06.2017r. "Europejski Dzień Sąsiada w Bieganowie" (Plac przy świetlicy Wiejskiej),
5. 25.06.2017r. XVIII Regionalny Pojedynek sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów Bieganowie,

6. OBRZĘDY

26.08.2017r. Dożynki Sołecko-Parafialne w Mącznikach,
27.08.2017r. Dożynki Gminne- Święto Chleba w Zaniemyślu,
02.09.2017r. Narodowe czytanie "Wesela" Wyspiańskiego w Bibliotece Publicznej we Wrześni,
02.09.2017r. Dożynki Gminy Września w Kaczanowie,
03.09.2017r. Dożynki w Słupcy.

Zatem, projektem objęci zostali Członkowie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” (40 osób)oraz jego otoczenie(2000 osób), tj. mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, regionu Wielkopolski, reprezentujący małe lokalne społeczności, wśród których występuje żywe zainteresowanie kulturą ludową, tańcem i muzyką. Uczestnictwo w Warsztatach charakteryzowało się bogatym i urozmaiconym programem, nakierowanym na kultywowanie tradycji ludowych , propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych. Dotyczyło zastosowania w warunkach scenicznych tańców i piosenek z obszaru regionu Wielkopolski, „Ziemi Wrzesińskiej, jak i in. regionów kraju. Poprzez realizację tego typu przedsięwzięć Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” wraz z partnerami stara się stworzyć dogodny klimat dla inicjatyw, obejmujących różne aspekty: edukację interkulturową, angażowanie ludzi z autorytetem oraz środków przekazu do popularyzowania wzorców kulturowych wśród Wielkopolan, promowanie dobrych praktyk związanych z budowaniem „przestrzeni” dla młodego i starszego pokolenia. Kieruje do nich ofertę projektową, która stwarza możliwości kreowania czynnego spędzania czasu wolnego, a zarazem wskazuje na wartości prorozwojowe, które stanowią tradycje kulturowe, tożsamość narodową.

Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska" uczestniczy - koncertując -w wielu wydarzeniach kulturalnych, przeglądach, konkursach. Dzięki swym działaniom promuje "Ziemię Wrzesińską" zarówno w kraju, jak i poza jej granicami. W ramach zadania koniecznym stało się: przygotowanie Zespołu do koncertów w kraju, w tym w obszarze powiatu wrzesińskiego: przeprowadzenie Warsztatów, realizacja koncertów. Dlatego działania projektowe podyktowane zostały potrzebami aktywizacji uczestników poszczególnych zadań poprzez formy warsztatowe i integracyjne. Działaniami objęte zostało również otoczenie grup docelowych, co w efekcie przyczyni się do:

- wykorzystania często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, do realnej poprawy jakości życia na wsi i w miastach,

- uruchomienia trwałego rozwoju społeczności miast i gmin wiejskich z założeniem ich oddziaływania na bliższe i dalsze obszary wiejskie poprzez promieniowanie najlepszych wzorców odnowy wsi, krzewienia tradycji lokalnej,

- kreowania liderów społeczności lokalnej.

Warsztaty folklorystyczne w połączeniu z przekazem walorów tradycji pieśni i tańca ludowego stanowić będą czynnik zarówno szeroko pojętej integracji międzypokoleniowej, jaki ten, dzięki któremu dana społeczność lokalna zachowuje określoną kulturę miejsca, w którym żyje. Zadanie to, zaadresowane do osób „w każdym wieku” w celu podniesienia kondycji i witalności, wzrostu energii i siły życiowej, zdobycia umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, a ponadto - podążający w kierunku rozbudzenia kreatywnej postawy do życia. Warsztaty te zrealizowały określone formuły programowe: tańce, śpiew.

Całość zadania koordynowali: Ryszard Zjeżdżałka –Kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, trenerzy tańca oraz Agnieszka Frąckowiak- Sołtys Wsi Bieganowo.

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie "Wiekopolscy Bieganie"/Grupa Odnowy Wsi Bieganowo, Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,
  • Rada Sołecka Wsi Bieganowo,Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
  • Starostwo Powiatowe we Wrześni,
  • Stowarzyszenie Młodych Wielkopoan w Gnieźnie,
  • Gminny Ośrodek Kutury w Kołaczkowie,
  • Gmina Kołaczkowo,
  • Wrzesiński Ośrodek Kutury,
  • Klub Tańca Towarzyskiego przy Wrzesińskim Ośrodku Kutury,

 

Rezultaty projektu będą trwałe:te zadania pozwolą mieszkańcom powiatu wrzesińskiego poznać kulturę i tradycje stylu życia Wielkopolan, a Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, poprzez realizację określonych przedsięwzięć artystycznych, promujących region Wielkopolski, powiat wrzesiński w formule Ambasadora stanowić będzie o tradycjach i zachowaniu tożsamości narodowej Polaków.

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Wrzesiński 

 

 

   

 Warsztaty Folklorystyczne/ mc. marzec 2017r.

 

 

Warsztaty Folklorystyczne/ mc. kwiecień 2017r.

 

 

Warsztaty Folklorystyczne/ mc. maj/czerwiec 2017r.

 

 

Warsztaty Folklorystyczne/ mc. lipiec 2017r.

 

 

Warsztaty Folklorystyczne/ mc. sierpień 2017r.

 

 

Warsztaty Folklorystyczne/ mc. wrzesień 2017r.

 

 

Warsztaty Folklorystyczne/ mc. październik 2017r.

 

 

Warsztaty Folklorystyczne/ mc. listopad 2017r.

 

 

Warsztaty Folklorystyczne/ mc. grudzień 2017r.

 

 

 

 

Prezentacje artystyczne: 28.04.2017r. Międzynarodowy Dzień Tańca-Przedszkole BONIFACY w miejscowości Bagatelka

 

 

Prezentacje artystyczne: 03.05.2017r. VII Spotkania z Folklorem w Słupcy

 

Prezentacje artystyczne: 07.05.2017r. Majówka z Reymontem w Kołaczkowie

 

 

Prezentacje artystyczne10.06.2017r. Europejski Dzień Sąsiada w Bieganowie Plac przy świetlicy Wiejskiej

 

Prezentacje artystyczne: 25.06.2017r. XVIII Regionalny Pojedynek sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów Bieganowie

 

 

Prezentacje artystyczne: 26.08.2017r. Dożynki Sołecko-Parafialne w Mącznikach

 

 

Prezentacje artystyczne: 27.08.2017r. Dożynki Gminne-Święto Chleba w Zaniemyślu

 

 

Prezentacje artystyczne: 02.09.2017r. Narodowe czytanie Wesela Wyspiańskiego w Bibliotece Publicznej we Wrześni

 

 

Prezentacje artystyczne: 02.09.2017r. Dożynki Gminy Września w Kaczanowie

 

 Prezentacje artystyczne 03.09.2017r. Dożynki w Słupcy

 

 

 Artykuły prasowe i plakaty

 

 Opracowanie: 
Agnieszka Frąckowiak

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze