Mielcarek Stanisław

30 Paź 2016
832 razy

 

mielcarekMIELCAREK Stanisław (1898-1976), nauczyciel, kierownik Szkoły Podstawowej w Bieganowie. Ur. 19.11.1898 roku w Hetmanicach (pow. wschowski) w wielodzietnej rodzinie (miał 6 braci i 4 siostry). Syn rolnika Andrzeja i Agnieszki z domu Drauschke. Wykształcenie zdobył głównie dzięki wydatnej pomocy miejscowego księdza, który odkrył jego uzdolnienia i talent do nauki. W latach 1905-1913 uczył się w Szkole Powszechnej w Hetmanicach. Następnie w latach 1913-1916 uczęszczał do Preparandii (3-letni kurs wstępny przygotowujący do seminarium nauczycielskiego) przy Seminarium Nauczycielskim we Wschowie. Po ukończeniu kursu rozpoczął naukę we wschowskim Seminarium Nauczycielskim, którą przerwało powołanie go do niemieckiej armii 15.11.1916 roku. Został skierowany na front zachodni do Francji. Służył w baterii haubic w charakterze łącznościowca. Po powrocie z frontu kontynuował naukę w Seminarium we Wschowie, gdzie w 1920 roku złożył egzamin nauczycielski. Do 1921 roku mieszkał po stronie niemieckiej, po czym w wyniku zamiany gospodarstw z niemiecką rodziną przeniósł się z rodzicami do Polski. Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1922 roku w Szkole Powszechnej w Błońsku (pow. grodziski) w charakterze nauczyciela pomocniczego, gdyż polskie władze oświatowe nie uznały jego egzaminu złożonego w niemieckim Seminarium. Następnie uczył w szkołach powszechnych w Prochach (pow. grodziski), w Wierzchocinie (pow. szamotulski) i w Babinie. W 1927 roku powtórzył przed polską komisją egzamin nauczycielski. Pracę pedagogiczną w Bieganowie rozpoczął w roku szkolnym 1930/31. Od 1931 roku do 1939 roku organizował w szkole w Bieganowie w okresach jesienno-zimowych wieczorowe kursy oświatowe dla męskiej młodzieży pozaszkolnej. Brali w nich udział synowie miejscowych rolników i robotników rolnych. Oprócz pracy dydaktycznej w latach 30-tych organizował życie kulturalne wsi, reżyserował amatorskie przedstawienia teatralne, organizował związki młodzieży, ćwiczył chór kościelny, pełnił społecznie obowiązki organisty oraz skarbnika Rady Parafialnej. W pierwszych dniach okupacji zorganizował w Bieganowie straż obywatelską, która miała za zadanie utrzymanie porządku we wsi oraz obronę mostu na rzece Wrześnicy. Zapobiegł linczowi niemieckiej ludności cywilnej mieszkającej w Romanowie (część Sokolnik) przez bieganowską młodzież. Po ponownym uruchomieniu szkoły przez władze okupacyjne prowadził w niej zajęcia od 03.11.1939 roku do 08.03.1940 roku, kiedy to szkołę ponownie zamknięto. Po zamknięciu placówki dydaktycznej pracował jako robotnik w dworskim ogrodzie, pełnił obowiązki stróża, był pomocnikiem biurowym – tłumaczem, w końcu został włodarzem podwórzowym (magazynierem). Po odejściu Niemców z Bieganowa dzięki jego staraniom zajęcia dydaktyczne w szkole zostały wznowione już 17.02.1945 roku. W okresie Polski Ludowej dał się poznać jako przeciwnik laicyzacji szkolnictwa. Przez pół roku po zniesieniu nauki religii w szkole rozpoczynał zajęcia od modlitwy, nie zdjął też wiszącego w klasie krzyża. W środowisku nauczycielskim powiatu wrzesińskiego był stałym prelegentem w dziedzinie astronomii, astronautyki i energii jądrowej. Ze względu na fakt, że nie należał do PZPR był pomijany podczas przydzielania nagród i wyróżnień. W 1972 roku obchodził 50-lecie pracy pedagogicznej i w tym też roku przeszedł na emeryturę. Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku Samopomocy Chłopskiej, był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, Gminnej Rady Narodowej w Borzykowie oraz Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokolnikach. 23.08.1930 roku wstąpił w związek małżeński z Apolonią z Marciniaków. Ze związku tego przyszło na świat dziesięcioro dzieci: Teresa, Stanisław, Alojzy, Maria, Jan, Cecylia, Kazimierz, Anna, Andrzej i Elżbieta. Zmarł 06.01.1976 roku w Bieganowie i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

oprac. Marek Błaszczyk

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podobne artykuły

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze