Ksiądz Piekarski Tadeusz (1914-2006)

29 Paź 2016
2296 razy

 

piekarski tadeusz

PIEKARSKI Tadeusz (1914-2006) ksiądz kanonik, administrator parafii w Bieganowie i Zielińcu, proboszcz w Czerniejewie, doktor teologii. Ur. 01.03.1914 roku w Porębie Radlnej (pow. tarnowski). Egzamin dojrzałości zdał w 1934 roku. W roku 1935 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łucku (Ukraina). Święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.1941 roku w Tuchowie koło Tarnowa z rąk bp. Edwarda Komara. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia w Ochotnicy Dolnej (pow. nowotarski), gdzie pracował jako wikariusz. Następnie we wrześniu 1943 roku został mianowany wikariuszem w Jurkowie. W 1945 roku został inkardynowany do diecezji gnieźnieńskiej. Tutaj najpierw pracował jako wikariusz w parafii św. Trójcy w Bydgoszczy, następnie został przeniesiony do Pleszewa, gdzie m. in. był kapelanem Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Od listopada 1945 roku pełnił obowiązki wikariusza w parafii św. Marcina w Jarocinie. W 1947 roku został mianowany administratorem parafii w Bieganowie i Zielińcu – były to jego pierwsze samodzielne placówki duszpasterskie. Był pierwszym księdzem pracującym w bieganowskiej parafii po siedmioletnim okresie wakansu (1940-1947). Do jego pierwszych zadań należało doprowadzenie kościoła do stanu użyteczności oraz odbudowanie struktur organizacji parafialnej. W październiku 1948 roku został mianowany administratorem parafii w Lubczu (pow. żniński). Podczas pracy w tej parafii odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył je w 1952, uzyskując tytuł doktora teologii. Był wykładowcą teologii moralnej i katolickiej etyki społecznej w Kazimierzu Biskupim, w Lądzie nad Wartą i w Bąblinie. 14.02.1969 roku został mianowany proboszczem w Czerniejewie. We wrześniu 1988 roku kard. Józef Glemp nadał mu godność kanonika honorowego Kapituły Łucko-Żytomierskiej. W 1991 roku został przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał jako rezydent w parafii św. Ducha we Wrześni. Po kilku latach przeniósł się w rodzinne strony. W 2004 roku powrócił jednak do archidiecezji gnieźnieńskiej i zamieszkał w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Zmarł 23.09.2006 roku i został pochowany na cmentarzu w Czerniejewie.

 

Marek Błaszczyk

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze