Święto Folkloru w Bieganowie

20 Sie 2016
3687 razy


W dniu 19 sierpnia 2016r. na Placu przy Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie odbyło się Święto Folkloru, które upłynęło pod znakiem śpiewu i muzyki. Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowały się: Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, Zespół Folklorystyczny „NADAS” ze Słowacji, Chór „Camerata”, Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury we Wrześni.

W repertuarze „Ziemi Wrzesińskiej” znalazły się piosenki i tańce narodowe, regionalne, w tym, polonez, mazur, krakowiak. Z kolei „NADAS” z pogranicza słowacko-węgierskiego przedstawił program węgierski, w którym nacisk położono na tańce rejowe (tancerze tańczą w kole, „wydeptują poszczególne rytmy”). Ludzie, którzy wiążą w tańcu koło, tworzą wspólnotę. To znajduje swoje odzwierciedlenie w polskim obrzędzie dożynkowym, którego akcenty pojawiły się podczas Święta Tańca, a mianowicie-wieniec, wręczony Sołtysowi Wsi Bieganowo -Agnieszce Frąckowiak. Drugim charakterystycznym elementem występu NADAS były klucze: „oklepywania i wygibasy” tancerzy. Ta część koncertu- to również spuścizna – tradycja pogranicza.

Inicjatorami tego wyjątkowego wydarzenia były: Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”-Grupa Odnowy i Rada Sołecka Wsi Bieganowo oraz Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”. Udział zaproszonych gości w tym projektowym przedsięwzięciu to efekt współpracy partnerskiej z Zespołami uczestniczącymi w koncercie, Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, Powiatem Wrzesińskim, Instytucjami Kultury w miejscowościach Farna (Słowacja) i Kołaczkowo, Biurem Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, jak i rezultat udziału grup folklorystycznych w projekcie wymiany międzynarodowej (Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” w mc-u lipcu br uczestniczył w koncertach
w miejscowości Farna na Słowacji).

Poprzez realizację tego typu projektów Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” wraz z partnerami stara się stworzyć dogodny klimat dla inicjatyw obejmujących różne aspekty: edukację interkulturową, angażowanie ludzi z autorytetem oraz środków przekazu do popularyzowania wzorców kulturowych wśród Wielkopolan, promowanie dobrych praktyk związanych z budowaniem „przestrzeni” dla młodego i starszego pokolenia. Kieruje do nich ofertę projektową, która stwarza możliwości kreowania czynnego spędzania czasu wolnego, a zarazem wskazuje na wartości prorozwojowe, które stanowią tradycje kulturowe, tożsamość narodową.

Święto Folkloru jest kontynuowane od kilku lat. W Bieganowie do tej pory prezentowały się grupy z: Rumunii(2013), Bawarii(2014), Litwy(2015).

Całość koordynowali: Ryszard Zjeżdżałka –Kierownik artystyczny i Choreograf Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” oraz Agnieszka Frąckowiak- Sołtys Wsi Bieganowo.

Swą obecnością Imprezę uświetnili zaproszeni goście:

- Tadeusz Tomaszewski- Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Przedstawiciel Biura Krystyny Łybackiej Poseł do Parlamentu Europejskiego,
- Teresa Waszak -Wójt Gminy Kołaczkowo,
- Józef Szafarek-radny powiatu wrzesińskiego,
- Paweł Mikołajczak-Właściciel Firmy Ogólnobudowlanej „Mala” w Kołaczkowie,
- media: Wiadomości Wrzesińskie, WWTV, Przegląd Powiatowy – Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego, Radio Września.

W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 200 osób.

 

Partnerstwo projektowe:

 • Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”/Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
 • Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,
 • Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Wrzesiński Ośrodek Kultury,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
 • Gmina Kołaczkowo,
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
 • Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
 • Gminy: Września, Czerniejewo, Słońsk, Kołaczkowo, Farn’a-Słowacja,
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni,
 • Spółdzielnia Mleczarska we Wrześni,
 • Zespół „NADAS”-Słowacja,
 • Chór „Camerata” z Wrześni,
 • Wrzesiński Klub Tańca Towarzyskiego,
 • Mieszkańcy Bieganowa.

Realizacja projektu: Warsztaty Folklorystyczne- tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Wrzesiński.


Agnieszka Frąckowiak

Sołtys Wsi Bieganowo

 

 

 

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze