01.08.2022r. -15.11.2022r. Realizacja projektu Folkowa Dekoratornia-w Bieganowie kultywujemy tradycje ludowe i narodowe.

15 Lis 2022
343 razy

 W okresie 01.08.2022r.-15.11.2022r. Realizacja projektu:

Folkowa Dekoratornia - w Bieganowie kultywujemy tradycje ludowe i narodowe

W okresie od 01.08.2022r.do 15.11.2022r. Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”, przy współudziale Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, zrealizowało zadanie projektowe, w ramach którego:
• zakupiło stroje męskie z okresu Księstwa Warszawskiego (8 kompletów/komplet: kurtka, pas, spodnie)
• obudowało tę tematykę warsztatami i lekcjami folkloru, zorganizowanymi w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie, w Szkole Podstawowej w Bieganowie, na wolnych przestrzeniach-Placach Spotkań Wielopokoleniowych w Pyzdrach, Kołaczkowie, tj.: Warsztaty Folklorystyczne: 8 godz./30 osób, Lekcje Folkloru-2godz./70osób.

Uczestnicy projektu- podczas zajęć, poznawali kulturę i tradycję stylu życia Wielkopolan, mieszkańców in. regionów Polski, w tym z okresu Księstwa Warszawskiego ( tematyka Warsztatów: tańce narodowe : Polonez, Mazur).Prowadzący Warsztaty choreograf i kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” Ryszard Zjeżdżałka wraz z Zespołem przybliżyli dzieciom, młodzieży, dorosłym, kulturę ludową podczas poznawania tańców i przyśpiewek regionalnych, zapoznali z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju ludowego, sztuką wyrażeń gwarowych, przybliżyli regionalne zwyczaje i obrzędy, starając się rozbudzić zainteresowania sztuką ludową jako elementem kultury narodowej.

Lekcje Folkloru to Cykl warsztatów z motywem przewodnim: "kultywujemy tradycje ludowe narodowe", zrealizowany 20 .08.2022r. w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie.

W rezultacie spotkań z folklorem – Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, zaprezentował w nowozakupionych mundurach z okresu Księstwa Warszawskiego tańce narodowe podczas Jubileuszu Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego we Wrześni (06.11.2022r.) oraz –na Wieczornicy z okazji Święta Niepodległości 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie( w dniu 13.11.2022r.).

Z kolei sama realizacja projektu- poprzez zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, a tym samym tradycji społeczności lokalnej Bieganowa, wyróżniających nasze Sołectwo, pobudziła aktywizację mieszkańców naszej wsi, a zakupione stroje będą służyły budowie jej tożsamości i integracji. Bieganowo to Sołectwo liczące 724 mieszkańców, posiadające dominujący (80%) udział w populacji osób młodych oraz będących w wieku średnim, czyli grup przejawiających największe potrzeby społeczne, tj. kulturalne. Mocną stroną Bieganowskiej Społeczności Lokalnej jest silne, zintegrowane środowisko, skupione wokół Świetlicy Wiejskiej, Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, Szkoły i Kościoła. Mieszkańcy Bieganowa postrzegają miejsce swojego zamieszkania przez pryzmat Centrum krzewienia kultury, ochrony swoich tradycji, rekreacji i aktywności, a przede wszystkim-miejsca przyjaznego społeczeństwu. Tradycją są tu zarówno obyczaje, jak i obrzędy, ale w znacznej mierze również symbole-budowle i inne przejawy kultury materialnej. W Centrum Wsi pozostaje usytuowana Świetlica Wiejska, a przy niej - „kamień”, upamiętniający rocznicę powstania Bieganowa. Jest to wizualizacja, która wskazuje na pierwszą wzmiankę o miejscowości, związaną z pojawieniem się jej w roku 1210 w dokumentach archiwalnych. Prezentacja ta stanowi jeden z elementów Ścieżki edukacyjnej: „Z Biegana ta wieś się wywodzi…”(usytuowanej w Świetlicy), która pokazuje rys historyczny Wsi, Szkoły i Kościoła na przestrzeni wieków. Bieganowo posiada bogatą historię, którą poznawać winni zarówno rodowici Bieganowianie, szczególnie najmłodsi, a pielęgnować wszyscy, którzy ją współtworzą, również ci, którzy przyjeżdżając do Bieganowa, uczą się jej i piszą na nowo w realiach współczesności. Ludzie zamieszkujący Bieganowo to społeczność niezwykle zżyta z sobą. Ma wiele pomysłów, a realizację „oddolnych inicjatyw” ograniczają jedynie fundusze. Zapału i chęci do działania w tym miejscu nie brakuje. Powołaliśmy 12 lat temu Grupę Odnowy Miejscowości, która to poszczycić się może prężną działalnością. Jej członkowie często spotykają się aby omówić cele, strategię działania na najbliższe miesiące i lata dla Bieganowa. W przeciwieństwie do wielkich aglomeracji tu wszyscy znają wszystkich. Mieszkańcy wymieniają się wzajemnie pomysłami, jak upiększyć swoją wieś i skąd na to czerpać fundusze. Doskonałą kwintesencją kształtowania się Wizji rozwoju wsi były prace nad stworzeniem dokumentu strategicznego: Strategii Rozwoju Sołectwa Bieganowo przy udziale moderatorów odnowy wsi (nt. w 2017r.). Wizja ta kształtowała się oczywiście na przestrzeni lat, rozwijała w warunkach funkcjonowania już w realiach unijnych, jak i poprzez zadania realizowane w Bieganowie w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi", które zmieniły jego obraz i możliwości rozwoju.

Dookreśliła następującą perspektywę działania:
„… Z Biegana ta wieś się wywodzi … atrakcyjna, zadbana, z pozyskiwania funduszy i kultywowania tradycji folkloru znana”. Zatem dziś - Bieganowo -poprzez wykorzystanie swych potencjałów i zasobów, odnowione i ożywione kulturowo, zapewnić może swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia.

Realizacja projektu spowodowała, że będzie je wyróżniać:-rozwinięta oferta edukacyjna, kulturalna skierowana do mieszkańców wsi „w każdym wieku”, silne, zintegrowane środowisko, otwarte na innowacje, a ponadto-wykształceni, aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy, reprezentujący różne grupy zawodowe i wiekowe, aktywna i zaangażowana młodzież, biorąca udział w funkcjonowaniu organizacji społecznych w obszarze wsi, gminy, województwa, kraju.

 wsp

 

   

 Opracowanie: Agnieszka Frackowiak

 

 

Stroje męskie z okresu Księstwa Warszawskiego (zakup 8 kompletów mundurów kurtka, pas , spodnie):


Warsztaty folklorystyczne:

 

15.08.2022r. Warsztaty folklorystyczne w Pyzdrach:

19.08.2022r. Warsztaty folklorystyczne w Bieganowie:

20.08.2022r. Lekcja Folkloru w Bieganowie:

28.08.2022r. Warsztaty folklorystyczne - KościółParafia Św. Krzyża we Wrześni:

28.08.2022r. Warsztaty folklorystyczne w Kołaczkowie:

 

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze