01.05.2021r. - 30.11.2021r. Realizacja projektu: Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe- kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”

30 Lis 2021
1613 razy

 W okresie 01.05.2021r.-30.11.2021r. Realizacja projektu:

Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe-kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”

Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” w okresie od 01.05.2021r.do 30.11.2021r.,przy współudziale Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Wrzesińskiego i Gminy Kołaczkowo - w ramach realizacji projektu Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe- kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” - zorganizowało: Warsztaty Folklorystyczne, Lekcje Folkloru, Warsztaty: Śpiewanki ludowe
i narodowe:

01.05.2021r. -30.11.2021r. Warsztaty Folklorystyczne w liczbie-30 godz. dla 30 uczestników
 (Świetlica Wiejska w Bieganowie, Wrzesiński Ośrodek Kultury);

01.05.2021r. -30.11.2021r. Lekcje Folkloru w liczbie 5 godz./dla 70 uczestników:
 29.08.2021r. Lekcja Folkloru- Dożynki Parafialne- Kościół pw.Św. Krzyża mna Lipówce we Wrześni,
 29.08.2021r. Lekcja Folkloru -Msza Św. Dziękczynna Dożynkowa-Dożynki Powiatu Wrzesińskiego - Kościół Fara we Wrześni,
 29.08.2021r. Lekcja Folkloru- Dożynki Gminy Kołaczkowo w Sokolnikach,
 20.09.2021r. Lekcja Folkloru w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczkowie,

01.05.2021r. -30.11.2021r. Warsztaty: Śpiewanki ludowe i narodowe w liczbie 5 godz./dla 50 uczestników:
 22.08.2021r. Święto Plonów w Mącznikach,
 18.09.2021r. Święto Plonów w Bieganowie,
 19.09.2021r. Targi Rolnicze w Gnieźnie;

Wartość dodana projektu:
 24,27.08.2021r. Lekcje Folkloru w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie,
 01.10.2021r.-30.11.2021r. Lekcje Folkloru w Szkole Podstawowej i w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie ( w liczbie 12 godz.),
 27.11.2021r. Prezentacja artystyczna Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” podczas Finału Konkursu: Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce-Andrzejki KGW w Kołaczkowie ( w ramach ewaluacji projektu)

Zakup akcesoriów i elementów strojów ludowych męskich:
 kapelusze słomiane - w liczbie 6szt.("Rzeszów"),
 pasy skórzane -w liczbie 6szt., ("Rzeszów"),
 koszule męskie -w liczbie 6 szt.,
 buty męskie -w liczbie 6par;

Wartość dodana projektu: nabór do Zespołu Folklorystycznego "Ziemia Wrzesińska” 8 nowych tancerek/tancerzy, którzy w pierwszym etapie przedsięwzięcia projektowego uczestniczyli w Warsztatach folklorystycznych i Lekcjach folkloru, a w rezultacie podjęli decyzję o wstąpieniu do Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, kultywowaniu i przekazywaniu pokoleniom tradycji ludowych i narodowych.

Ta realizacja przyczyniła się do osiągnięcia celu ogólnego zadania, tj. zwiększenia potencjału aktywności społecznej 150 mieszkańców woj. wielkopolskiego, osób reprezentujących różne grupy wiekowe i środowiskowe, partnerów: instytucjonalnych, pozarządowych w obszarze Gminy Kołaczkowo, Powiatu Wrzesińskiego, Wielkopolski, zmierzających do realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury, propagujących historię, tradycje narodowe, lokalne i regionalne w kierunku upowszechniania programów edukacyjnych, dotyczących popularyzacji i ochrony elementów tradycyjnej kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego poprzez organizację warsztatów folklorystycznych, lekcji folkloru, śpiewanek ludowych i narodowych, połączonych z występami scenicznymi.

Partnerzy projektu: 

- Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"(Grupa Odnowy Wsi Bieganowo),
- Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska"
- Starostwo Powiatowe we Wrześni,
- Gmina Kołaczkowo,
- Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie” w Bieganowie,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie,
- Gminy: Kołaczkowo, Września,
- Wrzesiński Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
- instytucje publiczne, kultury, organizacje pozarządowe, parafie w obszarze Gminy Kołaczkowo, Powiatu Wrzesińskiego, Województwa Wielkopolskiego,
- media lokalne, regionalne.

Partnerzy wnieśli do projektu:

- zasoby lokalowe (instytucje kultury, świetlice wiejskie, budynki placówek oświatowych, pozostałe zasoby lokalowe),
- sprzęt, nagłośnienie,
- zasoby ludzkie, które wzięły udział w procesie promocji, rekrutacji, monitoringu, ewaluacji, w poszczególnych działaniach projektowych,
- wkład finansowy (dotacje),
- współorganizacja warsztatów, lekcji folkloru, śpiewanek /promocja, rekrutacja, monitoring, ewaluacja projektu.

 

bieginffin

 Opracowanie: Agnieszka Frackowiak

 

 01.05.2021r.-30.11.2021r. WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE:


 

 LEKCJE FOLKLORU
24,27.08.2021r. Lekcje Folkloru - Świetlica Wiejska w Bieganowie

  

LEKCJE FOLKLORU
29.08.2021r. DOŻYNKI GMINY KOŁACZKOWO W SOKOLNIKACH

 

 

LEKCJE FOLKLORU
 29.08.2021r. DOŻYNKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO-MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA-KOŚCIÓŁ FARA we WRZEŚNI

 

LEKCJE FOLKLORU
29.08.2021r. DOŻYNKI PARAFIALNE-MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA-KOŚCIÓŁ pw. ŚW.KRZYŻA na LIPÓWCE -we WRZEŚNI

  

LEKCJE FOLKLORU
20.09.2021r.LEKCJA FOLKLORU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w KOŁACZKOWIE

 

LEKCJE FOLKLORU
10.2021-11.2021r.-LEKCJE FOLKLORU WSZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANOWIE

 

ŚPIEWANKI LUDOWE I NARODOWE:
22.08.2021r. ŚPIEWANKI LUDOWE, NARODOWE -śWIĘTO PLONÓW W MĄCZNIKACH

 

ŚPIEWANKI LUDOWE I NARODOWE:
18.09.2021r. ŚPIEWANKI LUDOWE, NARODOWE -śWIĘTO PLONÓW W BIEGANOWIE

  

ŚPIEWANKI LUDOWE I NARODOWE:
19.09.2021r. ŚPIEWANKI LUDOWE, NARODOWE -POWIATOWE TARGI ROLNICZE W GNIEŹNIE

 

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU:
27.11.2021r. Prezentacja artystyczna Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” podczas Finału Konkursu Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce- Andrzejki KGW w Kołaczkowie

 

ZAKUP AKCESORIÓW I ELEMENTÓW STROJÓW LUDOWYCH MĘSKICH:

- kapelusze słomiane - w liczbie 6szt.("Rzeszów"),
- pasy skórzane -w liczbie 6szt., ("Rzeszów"),
- koszule męskie -w liczbie 6szt.
- buty męskie -w liczbie 6par.

 

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze