01.05.2019r.-31.12.2019r. Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”

31 Gru 2019
958 razy

 

 

01.05.2019r.-31.12.2019r. Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” 

 

Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” to projekt, na który składał się cykl kompleksowych warsztatów: folklorystycznych, śpiewanek ludowych i narodowych, wzbogacony o lekcje folkloru oraz indywidualny „tutoring”, realizowany przez członków Zespołu. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nas nieustanną edukację, konieczność dokształcania się-na każdym etapie życia. Powoduje z drugiej strony –naszą wczesną aktywizację –często na etapie wieku przedszkolnego, szkolnego, dorosłego, w tym –senioralnego. Po wielokroć- poprzez zainteresowanie określonymi propozycjami projektowymi przez beneficjentów-budujemy kapitał, który stanowią: samoorganizacja społeczna, edukacja i promocja z zakresu zdrowia-zdrowego stylu życia, pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocja rodzimej tradycji, współpraca różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej, narodowej kultury. Dlatego w ramach zadania koniecznym stało się: przygotowanie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”do realizacji Lekcji Folkloru w świetlicach wiejskich, placówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo oraz Warsztatów: Śpiewanki ludowe i narodowe.


Z wykorzystaniem środków wnioskowanej dotacji w okresie od 01.05.2019r.do 31.12.2019r. zorganizowaliśmy przy współudziale Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”:

a) Warsztaty Folklorystyczne - w Świetlicy Wiejskiejw Bieganowie- w liczbie 30 godz. dla 30 uczestników;

b) Lekcje Folkloruw liczbie 10 godz. dla 200 uczestników
 
  - 06.06.2019r.(2godz.),24.07.2019r.(1godz.),30.08.2019r.(1godz.),
Świetlica Wiejska w Bieganowie - dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bieganowie, Szkoły Podstawowej  w Grabowie Królewskim, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni-mieszkańców Gminy Kołaczkowo  4godz./20 os.);
  - 16.05.2019r.(2 godz.) Szkoła Podstawowa w Bieganowie(2 godz. /90osób).
  - 11.10.2019r.(2godz.)Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (2 godz. /50osób).
  - 09.11.2019r.(2godz.) Świetlica Wiejska Jarząbkowo (2 godz./40 osób);

c) Warsztaty: Śpiewanki ludowe i narodowe w liczbie 10 godz./dla 120 uczestników:

  - 14.08.2019r. (1godz.), 21.11.2019r. (2godz.).,12.12.2019r.(2 godz.)-Świetlica Wiejska w Bieganowie-12osób,
  - 11.06.2019r. Nekielski Ośrodek Kultury- dla uczestników Lokalnego Przeglądu Tańca Ludowego (2godz./38osób),
  - 14.07.2019r. Skorzęcin (3godz./70 osób);

Warsztaty folklorystyczne w połączeniu z przekazem walorów tradycji pieśni i tańca ludowego stanowiły czynnik zarówno szeroko pojętej integracji międzypokoleniowej, jaki ten, dzięki któremu dana społeczność lokalna zachowuje określoną kulturę miejsca, w którym żyje. Zadanie to, zaadresowane zostało do osób „w każdym wieku” w celu podniesienia kondycji i witalności, wzrostu energii i siły życiowej, zdobycia umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, rozbudzenia kreatywnej postawy do życia. Warsztaty te zrealizowały określone formuły programowe: tańce, śpiew. Realizacja projektu wynikała z „inicjatywy oddolnej” lokalnych społeczności, które wychodziły z założenia, że realizacja projektu przyniesie wymierne efekty: uatrakcyjni ofertę kulturalną wsi i miast, zapewni dzieciom, młodzieży, dorosłym „w każdym wieku” warunki do wymiany doświadczeń kulturowych, wpływając na konkurencyjność miejsca, w którym żyją. Wspólne spędzanie czasu, podczas warsztatów, lekcji folkloru, „śpiewanek” , a także wspólnej pracy przy realizacji projektu, pozwoliły uczestnikom lepiej się poznać, co w wielu przypadkach przerodzi się w trwałe kontakty i konsolidację środowisk. Bezpośrednie kontakty i wspólnie spędzony czas przyniososły uczestnikom działań projektowych osobistą wartość-zmniejszyły bariery kontaktu z innymi ludźmi. Ponadto –zagospodarowanie przestrzeni publicznej tj. świetlic wiejskich, placówek oświatowych miało znaczący wpływ na ogólny rozwój kulturalny, społeczny i fizyczno-ruchowy lokalnych społeczności.

Partnerzy:

Stowarzyszenie "Wiekopolscy Bieganie"/Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie”,
Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim,
Gmina Kołaczkowo

 

Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane
przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Kołaczkowo.
Zadanie publiczne współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”

 logoty

Opracowanie: Agnieszka Frąckowiak

 

01.05.12.12.2019r. Warsztaty Folklorystyczne 

16.05.2019r. Lekcja Folkloru w Bieganowie


11.06.2019r. Śpiewanki ludowe i narodowe- w Nekli

14.07.2019r. Śpiewanki ludowe i narodowe w Sokrzęcinie:

 

  

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze