2019 Świetlica pełna folkloru-kultywowanie tradycji ludowych i narodowych w Centrum Inicjatyw Młodzieżowych i Senioralnych w Bieganowie. 

13 Gru 2019
344 razy

WOW logo Obrazek1

 

2019.„Świetlica pełna folkloru-kultywowanie tradycji ludowych i narodowych w Centrum Inicjatyw Młodzieżowych i Senioralnych w Bieganowie. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi/ konkurs: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. 

 

Bieganowo znalazło się w gronie laureatów w VII edycji Konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Wystąpiło z projektem: „Świetlica pełna folkloru-kultywowanie tradycji ludowych i narodowych w Centrum Inicjatyw Młodzieżowych i Senioralnych w Bieganowie, pozyskało dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego -Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3330,00zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 13628,80, w tym wkład własny stanowiły środki finansowe Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganowo, wkład własny Gminy Kołaczkowo

 

Zatem, w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia projektowego dokonano zakupu:

  • strojów ludowych - rzeszowskich damskich- 6 kompletów- dla Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”,
  • zestawu nagłośnieniowego przenośnego,
  • zabudowy- szafy, w której wyposażenie to i stroje zostały umiejscowione.

Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”-Grupa Odnowy Wsi Bieganowo-od momentu powstania inicjuje i wspiera wachlarzem działań aktywizujących dzieci, młodzież, dorosłych, w tym seniorów. Prowadząc m.in. Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, realizuje Warsztaty Folklorystyczne w miejscowościach Bieganowo i Września. W tych miejscach przygotowujemy prezentacje artystyczne, realizowane podczas świąt, obrzędów, festiwali, w tym projekty z zakresu kreowania modelu wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego jako artystycznej syntezy folklorystycznej muzyki, tańca i śpiewu o ludowych korzeniach. Zespół powstał w lutym 2004r. Jego kierownikiem artystycznym i choreografem jest Ryszard Zjeżdżałka. „Ziemia Wrzesińska” działaniami swymi obejmuje lokalne społeczności, wśród których występuje żywe zainteresowanie kulturą ludową, tańcem i muzyką. Ponadto - jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej- Sekcja Polska International Organization Folk Art. Grupa w ciągu 15-tu lat działalności prezentowała się, promując Sołectwo Bieganowo, Gminę Kołaczkowo, Powiat Wrzesiński, Wielkopolskę podczas wydarzeń kulturalnych, przeglądów, konkursów o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej, koncertując jednocześnie na wielu festiwalach międzynarodowych, m.in. na: Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, w Niemczech, Holandii, Belgii, Bułgarii i Francji. Wierność tradycji w zakresie kolorytu i kroju strojów, technik tańca, melodii pozwalają Zespołowi w tworzeniu jak najbardziej współcześnie porywającego widowiska. To wszystko sprawia, że czerpiąc z bogatej tradycji i kultury różnych regionów Polski, chroni on i zachowuje dla współczesnych to dziedzictwo. Czyni je wciąż żywym i atrakcyjnym dla dzisiejszego widza. Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, poprzez realizację określonych przedsięwzięć artystycznych, występując w roli Ambasadora Polskiego Folkloru, stanowi o tradycjach i zachowaniu tożsamości narodowej Polaków w kraju i poza jego granicami(jest to jedyna tego typu formacja w powiecie wrzesińskim). Celem Zespołu jest wierne kultywowanie folkloru również poprzez prezentację strojów z poszczególnych regionów Polski jako swoistego kunsztu arcydzieła rękodzielniczego. W ostatnich latach „Ziemia Wrzesińska” prężnie się rozwija i odnosi sukcesy. Posiadanie kompletnego wyposażenia umożliwi jej udział w wielu konkursach i przeglądach, ułatwi - edukację interkulturową „od przedszkola do seniora”, upowszechniającą kulturę ludową i narodową, dotyczącą zastosowania w warunkach warsztatowych, scenicznych tańców i piosenek ludowych, pieśni, śpiewanek narodowych z obszaru Wielkopolski, jak i in. regionów kraju. W składzie Zespołu pozostaje: chór-12 osób oraz tancerze-w liczbie 16 osób. W swoich zasobach posiada on 3 rodzaje strojów(nt. „Wielkopolski”, „Łowicz”, „Stroje Szlacheckie”). Niezbędnym do realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury, propagujących historię, tradycje lokalne i regionalne, a tym samym - programy edukacyjne, dotyczące sztuki i ochrony tradycji ludowych poprzez organizację warsztatów folklorystycznych, śpiewanek ludowych i narodowych, lekcji folkloru, połączonych z występami scenicznymi i koncertami - jest posiadanie kompletnych strojów z in. regionów Polski. W swoim repertuarze „Ziemia Wrzesińska” posiada przyśpiewki i tańce z: Wielkopolski, Szamotuł, Łowicza, Krakowa,Pogórza Karpackiego i Rzeszowszczyzny. Dofinansowanie zakupu 6 kompletów strojów rzeszowskich damskich,w tym: spódnic, kabatek(kaftanów mężatek), chustek i fartuchów z czerwono-niebieskim haftem, jak i sprzętu nagłośnieniowego pozwoli zaprezentować dzieciom, młodzieży, dorosłym tradycje, styl życia mieszkańców tego regionu, zapoznać z wyglądem i sposobem wykorzystania stroju rzeszowskiego, przybliżyć kulturę ludową-regionalne zwyczaje i obrzędy, kulinaria i rękodzieło, rozbudzić zainteresowania sztuką ludową jako elelmentem kultury narodowej, pobudzić zainteresowania mową tworzoną przez przodków-poprzez udostępnienie grupie docelowej wytworów sztuki ludowej– nauka wyliczanek, wierszyków, wyrażeń gwarowych etc. Doposażenie Zespołu w stroje wpłynie też korzystnie na integrację społeczności lokalnej w ramach tej grupy która z dumą przekazuje tradycje i szacunek do historii regionu coraz to młodszemu pokoleniu i jest też alternatywą na spędzanie czasu wolnego. Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Bieganowa i okolic, gdyż zakupione stroje i sprzęt pozostaną w tym Sołectwie, będą służyły obecnym, a także kolejnym pokoleniom naszej lokalnej społeczności.

Partnerzy projektu:

  • Sołectwo Bieganowo,
  • Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”-Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
  • Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie”,
  • Gmina Kołaczkowo.
  • Urząd Marszłkowski Województwa Wielkopolskiego

Opracowanie:
Agnieszka Frąckowiak

 

 

 


 

  

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze