2017.„Kuchnia pełna smaków-wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie w zastawy i akcesoria kuchenne”.

14 Gru 2017
774 razy

  

Sołectwo Bieganowo znalazło się w gronie laureatów w V edycji Konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”-ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wystąpiło z projektem: „Kuchnia pełna smaków-wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie w zastawy i akcesoria kuchenne”-pozyskało dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3300,00zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 8200,00zł, w tym wkład Funduszu Sołeckiego 1400,00zł, wkład własny Gminy Kołaczkowo-3500,00zł.

Realizacja większości przedsięwzięć projektowych w Bieganowie ma miejsce w znacznej mierze w Świetlicy Wiejskiej, wokół której poza Placem Spotkań Wielopokoleniowych, Szkołą Podstawową, Kościołem, Boiskiem sportowym do piłki nożnej, toczy się życie mieszkańców. W tym miejscu często wymogiem techniczno-organizacyjnym staje się posiadanie np. zastawy i akcesoriów kuchennych podczas przeprowadzanych przedsięwzięć projektowych: inwestycyjnych, integracyjno- szkoleniowych, doradczych. Tych narzędzi-akcesoriów kuchennych Sołectwo Bieganowo nie posiadało. Stąd koniecznością stała się adaptacja budynku celem zapewnienia określonej bazy, a w ramach niej - działalności merytorycznej Świetlicy poprzez wyposażenie jej w sprzęty i akcesoria kuchenne.

W rezultacie-stanowić ją będzie zaplecze gastronomiczne, które zapewni mieszkańcom udział zarówno w dużych imprezach masowych, jak i szkoleniach, warsztatach, doradztwie. Te z kolei pozwolą m.in. na kreowanie lokalnej kuchni, potraw mających na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmacnianiem poczucia tożsamości i integracji lokalnej. W rezultacie tego zadania projektowego- Bieganowo – będzie wsią aktywnych i ambitnych ludzi, z nowoczesną infrastrukturą sportową, rekreacyjną, kulturalno-społeczną i techniczną, o bogatej historii, kultywującą lokalne tradycje, otwartą na nowych mieszkańców i turystów. A ponadto- przyjaznym miejscem harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, otwartym na wielokulturową współpracę. Przedsiębiorcza społeczność, integrując się wokół wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych dzięki wyposażeniu w sprzęty i akcesoria kuchenne -będzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania, skupiając się w różnych organizacjach, współpracując ze sobą, pozyskując fundusze na rozwój wsi.


Agnieszka Frąckowiak
Lider Grupy Odnowy Wsi Bieganowo
Autorka projektu 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze