5-6.05.2017r. - Szkolenie: Budowa Strategii Rozwoju Wsi

07 Maj 2017
700 razy

 

Szkolenie: Budowa Strategii Rozwoju Wsi w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi

Bieganowo. Świetlica Wiejska, 05-06.05.2017r.

 

Przedstawiciele czterech sołectw: Bieganowa, Budziłowa, Zielińca i Krzywej Góry wzięli udział w dwudniowym szkoleniu: „Budowa Strategii Rozwoju Wsi”, przy współudziale moderatorów-przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W dniach 05-06.05.2017r. w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie Liderzy Wsi uczyli się projektować strategie rozwoju swoich miejscowości. Punktem wyjściowym do stworzenia tych dokumentów strategicznych była wizja lokalna w poszczególnych wsiach i zdiagnozowanie ich potencjałów. Uczestnicy Warsztatów pracowali na określonym wzorze, który dookreślił kierunki rozwoju poszczególnych miejscowości na lata 2017-2027.To plany zamierzeń mieszkańców i należy je traktować jako dokumenty pomocnicze przy podejmowaniu decyzji dotyczących wsi, zarówno przez władze sołectwa, jak i władze gminy (Gm. Kołaczkowo). Ich wykonanie zależy od wielu czynników, a zawarte w nich projekty i przedsięwzięcia będą z pewnością modyfikowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz pojawiających się nowych możliwości finansowania. Stworzone Strategie Rozwoju spełniają wymagania, stawiane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego realizatora Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Zawierają charakterystykę miejscowości, analizę ich zasobów wraz z oceną słabych i mocnych stron, wizja rozwoju miejscowości, plan długo i krótkoterminowy służący odnowie miejscowości.

Sołeckie Strategie Rozwoju na lata 2017-2027 zostały w rezultacie przyjęte przez Zebrania Wiejskie Wsi: Bieganowo, Zieliniec, Krzywa Góra, Budziłowo oraz Radę Gminy Kołaczkowo.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Funduszy Sołeckich Wsi: Bieganowo, Zieliniec, Krzywa Góra, Budziłowo oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

 

 

Opracowanie:

Agnieszka Frąckowiak

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze