800-lecie Bieganowa.

27 Cze 2010
745 razy

Mieszkańcy Bieganowa postrzegają miejsce swojego zamieszkania przez pryzmat Centrum krzewienia kultury, ochrony swoich tradycji, rekreacji i aktywności, a przede wszystkim-miejsca przyjaznego społeczeństwu. Tradycją są tu zarówno obyczaje, jak i obrzędy, ale w znacznej mierze również symbole-budowle i inne przejawy kultury materialnej. W Centrum Wsi pozostaje usytuowana Świetlica Wiejska, a przy niej - „kamień”, upamiętniający rocznicę powstania Bieganowa. 

Jest to wizualizacja, która wskazuje na pierwszą wzmiankę o miejscowości, związaną z pojawieniem się jej w roku 1210 w dokumentach archiwalnych. Bieganowo posiada bogatą historię, którą poznawać winni zarówno rodowici Bieganowianie, szczególnie najmłodsi, a pielęgnować wszyscy, którzy ją współtworzą. Również ci, którzy przyjeżdżając do Bieganowa, uczą się jej i piszą na nowo w realiach współczesności.

26 czerwca 2010 r. w Bieganowie uroczyście obchodzono Jubileusz 800-lecia miejscowości. „Wielkie Świętowanie” rozpoczęto Mszą Św. w Kościele p.w. Św. Krzyża , którą celebrował miejscowy proboszcz ks. Mariusz Wiśniewski. Po Mszy św. Mieszkańcy i zaproszeni goście przy akompaniamen-
cie Orkiestry Dętej z Pięczkowa przeszli w okolicę Świetlicy Wiejskiej. Tutaj dokonano uroczystego odsłonięcia „Jubileuszowego Obelisku”. Na tablicy znalazł się krótki napis informujący o rocznicy(daty 1210-2010).

Ważniejsze było jednak przesłanie…Odsłonięcia tablicy dokonali najstarsi mieszkańcy Bieganowa: Anastazja Staszak, Edward Kaczmarek i Stanisław Podlewski. Do symbolicznego miejsca dowiózł ich zabytkowy powóz konny z woźnicą.

- Chcieliśmy uhonorować osoby, które kilkadziesiąt lat temu tworzyły historię Bieganowa i jednocześnie odnieść się do teraźniejszości i nowoczesności. Symbolicznie połączyliśmy pokolenia naszej społeczności Bieganowskiej w realizacji tego przedsięwzięcia. Odniesień do historii było dużo. Sołtys Agnieszka Frąckowiak przedstawiła rys historyczny miejscowości Bieganowo.

Główna część uroczystości odbyła się na boisku przy Szkole Podstawowej w Bieganowie. Przybyły na nią ważne osobistości: Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji społecznych.

Ważnym momentem tej części było uhonorowanie Statuetkami „Biegana” osób, które w różny sposób zasłużyły się dla Bieganowa, m.in.: 
- Tadeusz Tomaszewski- Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Dionizy Jaśniewicz-Starosta Wrzesiński, Wojciech Majchrzak-Wójt Gminy Kołaczkowo, Małgorzata Pietrzak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieganowie, Zbigniew Królikowski-wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieganowie, Teresa Waszak-Radna Powiatu Wrzesińskiego, Eugeniusz Plewiński-Radny Powiatu Wrzesińskiego, Józef Szafarek-Radny Powiatu Wrzesińskiego, Ryszard Zjeżdżałka-Kierownik Artystyczny i Choreograf Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, Aleksandra Woźniak-wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bieganowie, Michał Stefański-Prezes OSP Kołaczkowo, Kazimierz Konieczny- Prezes OSP Zieliniec, Arkadiusz Czajkowski-lekarz /Przychodnia AR-MED w Sokolnikach, ks. Mariusz Wiśniewski-Proboszcz Parafii p.w. św. Krzyża w Bieganowie, Mirosław Pawlak –Prezes Gminnego Związku Kółek Rolniczych w Kołaczkowie, Krzysztof Jagiełła-Komendant Policji w Kołaczkowie.

Statuetki otrzymali również osoby tworzące Grupę Odnowy Wsi Bieganowo. Ta „inicjatywa oddolna” Bieganowian spowodowała to, że mieszkańcy zaangażowali się w modernizację i adaptację miejsc w obszarze Wsi, które w dalszej perspektywie przyczynią się do wzrostu jej znaczenia jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji i sportu.

Ponadto zauważono i wyróżniono Sołtys Wsi Bieganowo, która otrzymała od mieszkańców kwiaty i tort.

800-lecie miało wokalną oprawę. Na scenie wystąpił Zespół Folklorystyczny pod kierownictwem Ryszarda Zjeżdżałki. Śpiewały Sonia Kuchowicz i Paulina Matuszewska. Wstąpiła również grupa wokalna i taneczna ze Szkoły Podstawowej w Bieganowie, Orkiestra Dęta z Pięczkowa.

Impreza przybrała miano rekreacyjnej, międzypokoleniowej, podczas której zarówno mieszkańcy, jak i przybyli goście mogli skorzystać z zabaw na zamkach dmuchanych, loterii fantowej, gziki wrzesińskiej, a na końcu zabawy tanecznej, która trwała do godzin porannych.


PARTNERZY w realizacji zadania:

- Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
- Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
- Parafia p.w. Św. Krzyża w Bieganowie,
- Gmina Kołaczkowo,
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
- Mieszkańcy Wsi Bieganowo.
- Prywatni sponsorzy.

Agnieszka Frąckowiak
Sołtys Wsi Bieganowo

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze