Festyn Dożynkowy - Święto Plonów w Bieganowie

19 Sie 2012
796 razy

W dniu 18.08.2012r.  w Bieganowie  odbyło się Święto Plonów.  Złożyły się na nie: festyn i obrzędy dożynkowe.

Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia integracyjnego  rozpoczęły  się  od powołania Komitetu Organizacyjnego (projektowi),  w skład którego weszli przedstawiciele:

Stowarzyszenia „Wielkopolscy Bieganie”/Grupy Odnowy Wsi Bieganowo,

Rady Sołeckiej Wsi Bieganowo,

Parafii p.w. Św. Krzyża w Bieganowie,

Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

Przychodni AR - MED w Sokolnikach,

ANR - Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Bieganowie,

Kółka Rolniczego w Bieganowie.

Mieszkańcy Bieganowa.

 

Harmonogram  Święta Plonów w Bieganowie był następujący:

13.00-16.00 Festyn rekreacyjno-naukowy.

18.15-19.00 Msza Św. Dożynkowa.

19.00-20.00 Obrzędy Dożynkowe.

20.00-04.00 Zabawa Taneczna.

I. Festyn Dożynkowy 

przebiegał pod hasłem integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej, polegającej na współudziale „osób w każdym wieku” w licznych przygotowanych przez organizatorów atrakcjach w postaci:

1) bloku konkurencji sportowo-rekreacyjnych (na Placu przy Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie), tj.: rzut woreczkami do kosza, strzelanie z wiatrówki, zbijanie kręgli, strzał piłką do mini bramki, ciągnięcie liny. Zwycięzcy w kategoriach miejsc od 1 do 3 otrzymali medale (miejsce spotkania: na Plac przy Świetlicy Wiejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan);

2) pikniku naukowego (w budynku Świetlicy Wiejskiej)-studenci, pracownicy-naukowcy z: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Przychodni AR – MED Sokolnikach, członkowie Stowarzyszenia „Wielkopolscy Bieganie”/ Grupy Odnowy Wsi Bieganowo, przeprowadzili PIKNIK NAUKOWY pod hasłem: „Walczymy z otyłością w każdym wieku”. Podczas Pikniku dzieci odwiedzały Szpital Pluszowego Misia, w którym poznawały zasady zdrowego stylu życia, oswajały się z osobą lekarza. Wielka Piramida żywieniowa wskazywała  uczestnikom na właściwe proporcje w diecie. Poprzez gry, quizy zabawy, zarówno młodzież, jak i dorośli badali swoją pamięć, masę ciała. Każdy uczestnik Pikniku otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: radnych Gminy Kołaczkowo: Agnieszkę Frąckowiak, Grzegorza Banaszaka, Jana Frąckowiaka, radnych-reprezentujących  Radę Sołecką Wsi Bieganowo: Łukasza Biegańskiego, Piotra Perę).

II/Obrzęd Dożynkowy rozpoczęła Masza Święta w Kościele p.w. Św. Krzyża w Bieganowie, poprzedzona Korowodem, utworzonym przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, mieszkańców Wsi i zaproszonych gości, którzy niosąc wieniec dożynkowy, chleb i miód  - symbole wspólnoty ludzkiej – przybyli do Bieganowskiej Świątyni. Po czym odbyła się  w tym miejscu liturgia ku czci Święta Plonów.

Następnie tenże sam Korowód podążył do Świetlicy Wiejskiej, gdzie na Placu okalającym budynek Sołtys Wsi Bieganowo wygłaszając słowo wstępne, tj.: „Miejscowość Bieganowo obchodzi dziś Święto mające istotne znaczenie dla rozwoju tego miejsca oraz związanej z nim lokalnej społeczności”, wskazywała tym samym na aktywność mieszkańców przejawiającą się w działaniu zmierzającym do zachowania szeroko pojmowanego krajobrazu kulturalnego i tradycji, jaką stanowią dożynki”. 

Zebranym zaprezentowała osiągnięcia Bieganowian w okresie od sierpnia 2011r.do dnia dzisiejszego, tj.18.08.2012r., a mianowicie: Grupa Odnowy Wsi Bieganowo wraz z Partnerami w danym okresie zrealizowała zadania-projekty, przygotowując ofertę dla  6635 uczestników:

1/.2011.Projekt:Centra Integracji Międzypokoleniowej (warsztaty taneczno-ruchowe, warsztaty florystycz-ne, imprezy: Dzień Matki i Dziecka, XII Regionalny Pojedynek Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie, Piknik Półkolonii w Gnieźnie, Jesienne Grzybobranie w Górnych Grądach, Gwiazdka na Sportowo 

i Świątecznie, Podsumowanie Projektu w Bieganowie);

2/2011.Projekt: Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Łotwa 2011-forma wyjazdowa: miejscowość Baldone-Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”;

3/2011.Projekt: Budowa – i otwarcie Placu Spotkań Wielopokoleniowych w Bieganowie (projekt autorstwa Grupy Odnowy Wsi Bieganowo);

4/2011.Udział Drużyny Piłkarskiej – BIEGAN-POL w Turnieju Piłkarskim o Puchar Premiera RP Donalda Tuska w Kołaczkowie - zdybycie II miejsca;

5/2012. Udział drużyny Unihokeja w Turnieju-zdobycie tytułu Wicemistrza Wielkopolski;

6/2012-rozpoczęcie realizacji projektu - projektu: Centra Integracji Międzypokoleniowej -CIM- II” (warsztaty taneczno-ruchowe, florystyczne, imprezy: Dzień Matki i Dziecka, XIII Regionalny  Pojedynek Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie, Piknik Półkolonii w Gnieźnie, Jesienne Grzybobranie w Górnych Grądach, Wycieczka do Warszawy - Śladami Ojców Naszych, Gwiazdka na Sportowo i Świątecznie, Podsumowanie Projektu w Bieganowie);

7/2011-2012-Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie - ocieplenie budynku, remont tarasu;

8/2011-2012 Dożynki Wiejskie w Bieganowie;

9/2012 Pikniki  Naukowe w Bieganowie(2);

10/Planowane pozostałe przedsięwzięcia-2012:Wyjazd Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” na Litwę; Zabawy- Andrzejki, Sylwester.

W tych wszystkich przedsięwzięciach wspierają Grupę Odnowy Wsi Bieganowo-Partnerzy, których Sołtys Wsi Bieganowo powitała.

 Swą obecnością  na dożynkowej uroczystości zaszczycili mieszkańców Bieganowa znamienici goście, a mianowicie:

-   Tadeusz Tomaszewski-Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan,

-   dr Aleksandra Suwalska-Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

-    dr Grażyna Liczbińska-Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu,

-   Alina i Arkadiusz Czajkowscy-Przychodnia AR-MED w Sokolnikach,

-  Wojciech Majchrzak-Wójt Gminy Kołaczkowo,

-  Jerzy Woś –Przewodniczący Rady Gminy Kołaczkowo,

-  Grzegorz Banaszak-Radny Gminy Kołaczkowo,

-  Jan Frąckowiak-Radny Gminy Kołaczkowo,

-  Adam Gierszewski-Radny Gminy Kołaczkowo,

-  Henryk Sodkiewicz-Radny Gminy Kołaczkowo,

- Michał Michałowski-Radny Gminy Kołaczkowo,

- Ks. Mariusz Wiśniewski-proboszcz Parafii p.w. Św. Krzyża w Bieganowie,

- Edmund Kubis-Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie,

- Waldemar Stefański-ANR –Kierownik-Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Bieganowie,

- Kinga Iberflus-Sekretarz Stowarzyszenia „Wielkopolscy Bieganie.

Następnie, cytując fragment pieśni organicznikowskiej Seweryna Goszczyńskiego pt.”Sadźmy przyjacielu róże: „…gdzieśmy przeszli, róże wzrosły, więc nie schodźmy z naszej drogi…”, Sołtys Bieganowa podziękowała wręczając STATUETKI BIEGANA –partnerom przedsięwzięć w okresie 2011-2012:

-  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

-  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

-  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

-  Alina Czajkowska-Przychodnia AR-MED w Sokolnikach,

- Grzegorz Banaszak-Radny Gminy Kołaczkowo,

- Jan Frąckowiak-Radny Gminy Kołaczkowo,

- Adam Gierszewski-Radny Gminy Kołaczkowo,

- Henryk Sodkiewicz-Radny Gminy Kołaczkowo,

- Michał Michałowski-Radny Gminy Kołaczkowo.

A ponadto-MEDALIONY BIEGANA - Drużynie Unihokeja, Drużynie Piłkarskie - za godne reprezentowanie naszej małej lokalnej społeczności/promocję Bieganowa.

Po prezentacji przez Sołtysa Bieganowa Historii Bieganowa - czasu współczesnego i planów na przyszłość,  Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” zaprezentował obrzęd dożynkowy w postaci tańców 

i przyśpiewek kreślących tradycję dożynkową. 

III/ W godz. 20.00-04.00  w  Świetlicy Wiejskiej odbyła się Zabawa Taneczna.

W przedsięwzięciu dożynkowym uczestniczyło około 400  osób.

 


Agnieszka Frąckowiak

Sołtys Wsi Bieganowo

 

 

 

 

Piknik naukowy, część sportowo-rekreacyjna 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze