Konkurs "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa"

06 Lip 2014
944 razy

 

banx1 

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Sołectwo Bieganowo zwyciężyło w konkursie na najlepsze wykorzystanie funduszu sołeckiego w konkursie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.


Sołectwo Bieganowo wystąpiło w Konkursie ogłoszonym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Zdobyło w nim I miejsce w kategorii: realizacja najciekawszego projektu sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego,

a ponadto I miejsce w kategorii: „Najaktywniejszy mieszkaniec wsi”, którym została Agnieszka Frąckowiak-Sołtys Wsi Bieganowo.


Konkurs rozpisano w ramach Projektu: „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”, współfinansowanego przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Do konkursu zgłaszano inwestycje już wykonane. W przypadku Sołectwa Bieganowo było to zadanie: Utworzenie Centrum tradycji i nowoczesności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie (2013), które jednocześnie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”(m.in. poprzez : modernizację i adaptację budynku Świetlicy, w tym przygotowanie elewacji zewnętrznych budynku, tarasu, utworzenie Ścieżki edukacyjnej „Z Biegana ta wieś się wywodzi…”)

W kategorii: „Najaktywniejszy mieszkaniec Wsi” zgłaszano osoby najbardziej zaangażowane w dany projekt i w realizację innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju wsi.

Zwycięskie Sołectwo Bieganowo otrzymało następujące nagrody: Statuetkę Zwycięskiej Nike, Laptop z mobilnym Internetem, lodówko-zamrażalkę.

Sołtys Wsi Bieganowo-jako najaktywniejszy mieszkaniec Wsi otrzymała następujące nagrody: Statuetkę Zwycięskiej Nike, aparat fotograficzny.

Nagrody w Licheniu w dniu 6 lipca br wręczali: wręczali: Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów –Ireneusz Niewiarowski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu RP-Poseł Tadeusz Tomaszewski, Kancelarii Prezydenta RP , Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, władz samorządowych lokalnych, regionalnych, Liderzy Wsi , Sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do konkursu zgłoszono 57 projektów z całej Wielkopolski. Doceniono projekty, które są wynikiem długofalowej strategii realizowanej przez wieś, finansowane z różnych źródeł. Dodatkowe punkty zyskiwały sołectwa, w których w prace w projektach angażowali się mieszkańcy.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas Konferencji „Wiejska Polska"-Przedsiębiorcza Wieś (05-06.07.2014r.). W jej trakcie (06.07.2014r.) wręczono nagrody zarówno w konkursie ,,Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, jak i odznaczenia państwowe i ministerialne rj.:

-odznaczenia państwowe – wręczył: Minister w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz - Srebrny Krzyż zasługi - Irenie Krukowskiej, Bożenie Pełdiak, Krystynie Rydlewskiej i Marii Nowak.
Natomiast Brązowy Krzyż Zasługi - Magdalenie Bawej.

- Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa wręczyła odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Otrzymały je: Barbara Czachura, Renata Gilert-Gutt, Arleta Jaśniewicz, Grażyna Kaniewska, Ewa Korzuchowska, Monika Michalak i Maria Wymysło. Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego z rąk marszałka województwa Marka Woźniaka otrzymała Irena Wojciechowska.

- Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego w swoim wystąpieniu odniósł się do Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Powiedział - Nie ukrywam, że powstała ona za namową Irka Niewiarowskiego. Od 2009 roku na wsparcie inicjatyw wiejskich wydaliśmy ponad 10 mln zł. Preferowaliśmy te wnioski, które łączyły Odnowę Wsi i Fundusz Sołecki – powiedział.

Następnie rozstrzygnięto konkurs ,,Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W kategorii – Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Bieganowo gm. Kołaczkowo, drugie – sołectwo Zębowo gm. Lwówek i trzecie sołectwo Józefowo gm. Lwówek.

W kategorii – Najaktywniejszy mieszkaniec wsi Pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Frąckowiak, sołectwo Bieganowo gm. Kołaczkowo. Drugie – Bożena Kołek, sołectwo Dziadowice-Folwark gm. Malanów i trzecie Małgorzata Walkowiak, sołectwo Kamionki, gm. Kórnik.

Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, podsumował dwa dni konferencji. Jej celem było: przygotowanie środowisk wiejskich do nowego rozdania unijnego 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i pracy wiejskich liderek. W debacie ( 05.06.14) udział wzięło ok. 600 osób, w większości kobiety. Całość spotkania można było podzielić na 3 bloki. Pierwszy to Forum Debaty Publicznej, w którym skupiono się na promocji dobrych praktyk. W drugim dobre praktyki dotyczyły przede wszystkim agroturystyki i turystyki. Po raz pierwszy udział wzięły w nim panie ze Słowacji reprezentujące najstarszy w Europie Wiejski Parlament. Trzeci blok dotyczył wyzwań stojących przez wsią w nowym rozdaniu unijnym, poprawie aktywności sołectw oraz płatnościach bezpośrednich. 

Konferencję w Domu Pielgrzyma Arka zakończyło wspomnienie ks. biskupa Romana Andrzejewskiego – Duszpasterza Rolników. Opowiedział o nim ks. prof. Jerzy Pałucki.

Kolejni prelegenci przypomnieli historię Duszpasterstwa Rolników w latach 80. Andrzej Kaczorowski, dziennikarz poinformował, że Konin, Kłodawa i Broniewo to były jedne z najbardziej prężnie działających ośrodków w Polsce.


Na koniec w niedzielę odbyła się XXII Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich oraz złożenie kwiatów na grobie ks. biskupa Romana Andrzejewskiego.


Jakie są osiągnięcia Grupy Odnowy Wsi?

- Otrzymane nagrody to ogromny sukces mieszkańców Bieganowa – zwieńczenie wspólnej pracy na rzecz naszej wsi, regionu Wielkopolski. To również kolejne nowe wyzwania w kierunku budowania miejsca przyjaznego społeczeństwu. Mocną stroną bieganowskiej społeczności lokalnej - jest silne, zintegrowane środowisko, skupione wokół Świetlicy, Szkoły, Kościoła, zgłaszające potrzeby realizacji przedsięwzięć projektowych. To wynik długofalowej strategii realizowanej przez naszą wieś, która zakłada przystępowanie do realizacji zadań inwestycyjnych i integracyjno-szkoleniowych w ramach partnerstw projektowych z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi. Efekty tej współpracy są widoczne już dziś.

W Bieganowie funkcjonuje Centrum tradycji i nowoczesności, a w ramach niego: Świetlica Wiejska, Plac spotkań wielopokoleniowych, Ścieżka edukacyjna „Z Biegana ta wieś się wywodzi…”, Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, który przygotowując prezentacje artystyczne kultywujące wielkopolskie i rodzime tradycje ludowe, promuje Bieganowo, powiat wrzesiński zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Należy zaznaczyć, iż niezwykle ważnym czynnikiem, od którego „wszystko się zaczęło”, składającym się na sukces Bieganowa- i to trwa, jest „inicjatywa oddolna” mieszkańców w postaci utworzenia Grupy Odnowy Wsi, która skupiła szerokie gremium mieszkańców i partnerów do wspólnych działań na rzecz Sołectwa Bieganowo. W okresie jej funkcjonowania w tym i realizacji Wielkopolskiego Programu Odnowy Wsi (od września 2009r. do tej pory) zainicjowaliśmyi zrealizowaliśmy w ramach Grupy - wraz z Partnerami- przedsięwzięcia projektowe: inwestycyjne, integracyjno-szkoleniowe, w których uczestniczyło: 24.234 osób. Przed nami (w 2014r.) kolejne zadania:

1. zagospodarowanie wnętrza Świetlicy wiejskiej, jej modernizacja, utworzenie klubu juniora&seniora, stworzenie platformy informacyjnej na facebooku, wykonanie Ścieżki edukacyjnej Bieganowo-Sołectwo na miarę Europy( w tym wystawy: Bieganowo w Unii Europejskiej, Warsztatów folklorystycznych, kulinarnych w kontekście kultywowania tradycji, zachowania tożsamości narodowej,

2. realizacja projektu Centra Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowanego ze środków dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu PO FIO(warsztaty taneczno-ruchowe, rękodzieło, kulinarne, lektoraty języka angielskiego, Szkolenie: Akademia Lokalnych liderów, Jesienne Grzybobranie, Gwiazdki na sportowo i świątecznie).

Opracowanie:
Agnieszka Frąckowiak
Bieganowo, 06.07.2014r.

banx2

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze