10.05.2022r. - 30.11.2022r. Realizacja projektu: Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe - kultywowane przez Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska"

30 Lis 2022
1107 razy

 10.05.2022r. - 30.11.2022 r. Realizacja projektu:

Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe – kultywowane przez Zespół
Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” .

 

Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe- kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” to projekt, na który składał się cykl kompleksowych warsztatów: folklorystycznych, śpiewanek ludowych i narodowych, wzbogacony o lekcje folkloru oraz indywidualny „tutoring”, realizowany przez członków Zespołu. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nas nieustanną edukację, konieczność dokształcania się-na każdym etapie życia. Powoduje z drugiej strony –naszą wczesną aktywizację –często na etapie wieku przedszkolnego, szkolnego, dorosłego, w tym –senioralnego. Po wielokroć- poprzez zainteresowanie określonymi propozycjami projektowymi przez beneficjentów-budujemy kapitał, który stanowią: samoorganizacja społeczna, edukacja i promocja z zakresu zdrowia-zdrowego stylu życia, pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocja rodzimej tradycji, współpraca różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej, narodowej kultury. Dlatego w ramach zadania koniecznym stało się: przygotowanie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”w ramach Warsztatów Folklorystycznych do realizacji Lekcji Folkloru Śpiewanek ludowych i narodowych.

Zatem, w okresie od 10.05.2022r. do 30.11.2022r., zorganizowaliśmy: Warsztaty Folklorystyczne, Lekcje Folkloru, Warsztaty: Śpiewanki ludowe i narodowe:

10.05.2022r. - 30.11.2022r. Przeprowadzenie Warsztatów Folklorystycznych w liczbie-40 godz. dla 30 uczestników

 15.06.2022r. -14.11.2022r. Świetlica Wiejska w Bieganowie,
 15.06.2022r. -14.11.2022r. Wrzesiński Ośrodek Kultury,
 16.06.2022r. Boże Ciało /Bieganowo,
 15.08.2022r. Pyzdry/Dożynki Gminne,
 19.08.2022r. Szkoła Podstawowa w Bieganowie: Bieganowo tradycją i nowoczesnością pisane,
 28.08.2022r. Kołaczkowo/Dożynki Gminne,
 28.08.2022r.Września/Dożynki Parafialne/Kościół Św. Krzyża na Lipówce,
 06.11.2022r. Jubileusz 15 -lecia Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego/Wrzesiński Ośrodek Kultury,
 11.11.2022r. Święto Niepodległości/Bieganowo.

10.05.2022r. - 30.11.2022r. Przeprowadzenie Lekcji Folkloru w liczbie 5 godz./dla 70 uczestników:

 20.08.2022r. Lekcja Folkloru /Wieniec dożynkowy –żywa tradycja. Dożynki Wiejskie w Bieganowie,
 19.10.2022r.. Lekcja Folkloru/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie.

Wartość dodana projektu: 18.09.2022r. Lekcja Folkloru/Powiatowe Święto Plonów we Wrześni.

10.05.2022r. - 30.11.2022r. Przeprowadzenie Warsztatów/Koncertów: Śpiewanki ludowe i narodowe w liczbie 5 godz./dla 100 uczestników:

 18.07.2022r. -Śpiewanki ludowe i narodowe: Wakacje z Folklorem w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie,
 22.07.2022r. -Śpiewanki ludowe i narodowe: Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, Zespół Folklorystyczny „TROCZANIE” (zLitwy) w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie,
 13.11.2022r.-Śpiewanki ludowe i narodowe: „ Śpiewam Swej Ojczyźnie” w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie.

Ta realizacja przyczyniła się do osiągnięcia celu ogólnego zadania, tj. zwiększenia potencjału aktywności społecznej 200 mieszkańców woj. wielkopolskiego, osób reprezentujących różne grupy wiekowe i środowiskowe, partnerów: instytucjonalnych, pozarządowych w obszarze Gminy Kołaczkowo, Powiatu Wrzesińskiego, Wielkopolski, zmierzających do realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury, propagujących historię, tradycje narodowe, lokalne i regionalne w kierunku upowszechniania programów edukacyjnych, dotyczących popularyzacji i ochrony elementów tradycyjnej kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego poprzez organizację warsztatów folklorystycznych, lekcji folkloru, śpiewanek ludowych i narodowych, połączonych z występami scenicznymi.

Wartością dodaną projektu okazał się zakup 8 kompletów strojów męskich z okresu Księstwa Warszawskiego dla Zespołu Folklorystycznego ‘Ziemia Wrzesińska” ( w ramach dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego /Programu Wielkopolska Odnowa Wsi) z możliwością ich prezentacji w tańcach narodowych –podczas Warsztatów Folklorystycznych, Śpiewanek ludowych i narodowych:

06.11.2022r. - Warsztaty Folklorystyczne - Jubileusz 15-lecia Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

13.11.2022r. - Śpiewanki ludowe i narodowe: „Śpiewam Swej Ojczyźnie” w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie.

28.09.2022r. Wizyta Studyjna w Centrum Folkloru Polskiego- Otrębusy/Karolin:

-udział w Koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
-udział w Spektaklu "Fantazja polska" (barwnym widowisku edukacyjnym osiemnastoletniego Fryderyka Chopina – Fantazji na tematy polskie A-dur op. 13 na orkiestrę i fortepian. Bohaterami spektaklu były dzieci, które podczas lekcji poznają polskie tańce narodowe: oberka, mazura, kujawiaka, poloneza i krakowiaka),
-udział w Warsztatach Folklorystycznych (nt. tańce narodowe: Polonez).

Partnerzy projektu:

- Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"(Grupa Odnowy Wsi Bieganowo),
- Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,
- Zespół Folklorystyczny „TROCZANIE”,
- Gmina Kołaczkowo,
- Gmina Września,
- Gmina Pyzdry,
- Gmina Niechanowo,
- Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
- Wrzesiński Ośrodek Kultury,
- Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach,
- Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie,
- Starostwo Powiatowe we Wrześni,
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie” w Bieganowie,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie,- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej/ Klub Seniora w Kołaczkowie,
- Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego/Września,
- Parafia pw. Św. Krzyża w Bieganowie,
- Parafia Św. Krzyża we Wrześni.

- Media lokalne:
 • Wiadomości Wrzesińskie
 • Przegląd Powiatowy -Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego
 • Naszemiastopl

Rezultaty projektu będą trwałe: te zadania pozwolą mieszkańcom Gminy Kołaczkowo, Powiatu Wrzesińskiego, Wielkopolski poznać kulturę i tradycje stylu życia Wielkopolan, a Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, poprzez realizację określonych przedsięwzięć artystycznych, promujących region Wielkopolski w formule Ambasadora stanowić będzie o tradycjach i zachowaniu tożsamości narodowej Polaków.

 

z 

 

   

 Opracowanie: Agnieszka Frackowiak

 

 

15.06.-14.11.2022r. Warsztaty folklorystyczne: Świetlica Wiejska Bieganowo, Wrzesiński Ośrodek Kultury

16.06.2022r. Warsztaty Folklorystyczne "Boże Ciało" / Bieganowo

15.08.2022r. Warsztaty Folklorystyczne: Dożynki / Gmina Pyzdry

19.08.2022r. Warsztaty folklorystyczne Bieganowo tradycją i nowoczesnością pisane / Szkoła Podstawowa w Bieganowie 

28.08.2022r. Warsztaty folklorystyczne: Dożynki / Gmina Kołaczkowo

28.08.2022r. Warsztaty folklorystyczne: Dożynki / Września

01.10.2022r. Warsztaty folklorystyczne Dzień Seniora w Kołaczkowie

06.11.2022r. Warsztaty folklorystyczne: Jubileusz Miłośników Klubu Tańca Towarzyskiego / Wrzesiński Ośrodek Kultury

11.11.2022r. Warsztaty Folklorystyczne: Święto Niepodległości / Bieganowo

20.08.2022r. Lekcja Folkloru: Dożynki w Bieganowie

18.09.2022r. Lekcja Folkloru: Powiatowe Święto Smaków Września

19.10.2022r. Lekcja Folkloru: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie

 18.07.2022r. Śpiewanki ludowe i narodowe: Wakacje z Folklorem w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie,

22.07.2022r. -Śpiewanki ludowe i narodowe: Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,

Zespół Folklorystyczny „TROCZANIE” (z Litwy) w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie,

13.11.2022r.-Śpiewanki ludowe i narodowe „ Śpiewam Swej Ojczyźnie” w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie

 

28.09.2022r. Wizyta Studyjna w Centrum Folkloru Polskiego- Otrębusy/Karolin:

- udział uczestników projektu w Koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”,

- udział w Spektaklu "Fantazja polska" (barwnym widowisku edukacyjnym osiemnastoletniego Fryderyka Chopina – Fantazji na tematy polskie A-dur op. 13 na orkiestrę i fortepian.  Bohaterami spektaklu były dzieci, które podczas lekcji poznają polskie tańce narodowe: oberka, mazura, kujawiaka, poloneza i krakowiaka),

-udział w Warsztatach Folklorystycznych (nt. tańce narodowe: Polonez).

 

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze